دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 17 - ساختمان های با مصالح بنایی (2)

393
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه هفدهم با عنوان ساختمان های با مصالح بنایی - قسمت 2 مدرس دکتر امیر حسین کریمی ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 889 دنبال کننده
pixel