فراخوانی فایل css در html روش های مختلف رنگ دهی در css

721
در این قسمت ما یاد خواهیم گرفت که به چه طریق استایل های خودمان را داخل یک فایل جدا ایجاد کنیم.همچنین در این جلسه در خصوص روش های متفاوت رنگ دهی به المان ها در css آموزش های لازم ارائه شده است. مجله اینترنتی کوبدار http://koobdar.ir
filimo
آقازاده - قسمت 19: حکم
%95
حامد با گرفتن اعترافات راضیه، پرونده ی نیما را کامل تر می کند. همزمان بهرامی از اعترافات راضیه با خبر می شود و...
pixel