درمان پیچیدگی رحم مادیان حامله در کرمان توسط جناب آقای دکتر صباغ (قسمت اول)

1,368
علی اصفهانی 0 دنبال‌ کننده

بیماری با علاثمی شبیه کولیک شروع شده و این عمل توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فرید صباغ کرمانی در باشگاه آقای مهندس علی سام در کرمان انجام شد اینکار با تزریق آرامبخش و درواقع با چرخاندن مادیان و ثابت نگهداشتن جنین انجام میگردد . پس از عمل، مادیان و کره نجات پیدا کردند. با تشکر از جناب آقای مسعود سام برای کمک رسانی و جناب آقای محسن ذهاب مربی اسب و آقای حبیب مهتر باشگاه.

pixel