فیلم جراحی ایمپلنت دندان

2,660
جراحی کاشت دندان و یا همان جراحی ایمپلنت دندان روشی است که دندانپزشک زیبایی با استفاده ازفلز، پایه های پیچ مانندی را جایگزین ریشه ی دندان می کند و دندان های آسیب دیده یا افتاده را با دندان های مصنوعی جایگزین می کند.https://dralighamari.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://instagram.com/doctorghamari
pixel