ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انتخاب مردم کدام است؛ معیشت خوب یا رهایی حجاب ؟

1,887
پاسخ های مردم در کف خیابان به این سؤال که "بین وعده معیشت خوب و یا رهایی حجاب کدام را انتخاب می کنید؟" نشان می دهد که نامزدهای طیف اصلاحات این بار در ایجاد ترس کاذب در مورد مسئله حجاب، نزد مردم ناکام مانده اند.
خبرگزاری تسنیم 9.1 هزار دنبال کننده
pixel