وقتی کریم قنبری نزدیک بود فیروز کریمی را کتک بزند!

2,885
کریم قنبری پیشکسوت سپاهان خاطره ای دارد از زمانی که فیروز کریمی سرمربی سپاهان بود و نزدیک بود از آقا کریم کتک بخورد!این ویدئو را از دست ندهید. با تشکر از محمد کیهانی شهردار منطقه ۸ اصفهان و معاونت فرهنگی اجتماعی این منطقه احسان یارمحمدی- سپاس از ایمان حجتی مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان-محل ضبط برنامه های شبکه صدای سپاهان:مجموعه تاریخی برج قلمستان
pixel