مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت هشتم- حسین معینی

770

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت هشتم.این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت. (موضوع جلسه هشتم: لزوم یادگیری و توجه به قرآن و دعا در مداحی)