خلاصه کوتاه از اردوی جهادی 29 فروردین 98

100

قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام، به همراه هیئت ثار الله زنجان و حاج مهدی رسولی بخشی از شستشو فرش های مردم سیل زده

pixel