فصل 6 ایمان عجیب (قسمت 1)

858

( تک تک نمایش هایی که توسط من انجام شده به صورت زنده جلوی هرکسی قابل اجراست، خصوصا برای افرادی که فکر میکنند جلوه های ویژه یا کات دوربین است. ) نمایش های عجیب شعبده بازی www.ImanSedighi.ir کانال تلگرام: @iman_ajib

the best

the best

1 سال پیش
مسخره خیلیییییییی حتما کلکه چی فکر کردی میتونی ما رو قانع کنی که واقعیه؟ نخیر عزیزم خودم کلکشو از سیر تا پیاز بلدم
ایمان صدیقی (ایمان عجیب!)
ایمان صدیقی (ایمان عجیب!) اسمم چی نوشته؟ شعبده باز عجیب، تو همه چی میدونی به جز معنی شعبده باز ...
ایمان صدیقی (ایمان عجیب!)

ایمان صدیقی (ایمان عجیب!)

1 سال پیش
www.asrarmavara.ir/2018/01/18/vip