فیلم سینمایی دکل

6,930

داستان فیلم درباره تکنسینی واقعی به نام مایک ویلیامز می باشد که قرار است به سکوی نفتی “دیپ واتر هوریزن” ملحق شود و در آنجا وظیفه خودش را به نحو احسن انجام دهد. اما زمانی که مایک به محل کار خود می رود، در آنجا با ویدرین مواجه می شود. ویدرین علی رغم خطرات جانی که برای کارکنان دارد، به جیمیدستور می دهد به حفر ادامه دهند و این تصمیم فاجعه ای به بار می آورد

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 6.8 هزار دنبال کننده