ارتباط تلفنی موثر-پیش از مکالمه

3,061
این ویدئو بخشی از دوره ارتباط تلفنی موثر می باشد. در این دوره علاوه بر مهارت های ارتباط تلفنی شما با چند مهارت در ارسال پیام های تبلیغاتی نیز آشنا می شوید. برای مشاهده کامل این دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.
pixel