تاثیر صبر در معاملات

51

این ویدیو در مورد واقعیت‌های معاملات و نتایج داشتن صبر در بلندمدت برای دستیابی به موفقیت واقعی و مداوم هست چه یک معامله‌گر تازه‌کار باشید و چه یک معامله‌گر حرفه‌ای، حتماً می دانید که معاملات در بازارها گاهی بسیار دشوار می شود و همه‌ی ما برای اینکه بتوانیم در مسیر درست موفقیت بمانیم، به انگیزه و الهام گرفتن از افراد آگاه نیاز داریم.

pixel