تلاوت آیه اکمال دین توسط شحات انور

576
فراز شحات انور از سوره مائده - با نغمه صبا اجرا شده در ایران - سال 1370
pixel