بم؛ ۱۷ سال بعد

290
290 بازدید
اشتراک گذاری
بم، سخت جانی است از جنس کویر. کویری جماعت اهل گله و شکایت نیست؛دیوارهای فروریخته از زلزله، دست نخورده باقی مانده تا کسی یادش نرود خشت خشت آن بر سر 30هزار عزیز و فرزند کسی یا کسانی آوار شد؛ آواری به قدرت 6.8 ریشتر در صبح جمعه پنجم دی.
pixel