آتش ماهی پهن خط: Pterois antennata

44

آتش ماهی پهن خط (Pterois antennata) از خروس ماهی های خانوادهء عقرب ماهیان است که در دریای عمان و خلیج فارس هم گزارش شده و در منابع، جزو ماهیان ایران هم طبقه بندی می شود. این ماهی زیبا، در آکواریوم قابل نگهداری است. سمی است و به غواصان آسیب می زند. غذای اصلی این ماهی در طبیعت، میگو و خرچنگ گرد است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Pterois-antennata.html

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1