آموزش زبان فرانسه/ جلسه 48/ خصوصیات فیزیکی/هشتم درس از کتاب مبتدی واژگان

242

آموزش زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته زهرا نوری کارشناس ارشد زبان فرانسه 09037274497 @MadameNoori آموزش در کانال تگرام @TefTeacher

زهرا نوری
زهرا نوری 118 دنبال کننده