آشنایی با مقدمات دیجیتال مارکتینگ

99
در وبینار آشنایی با مقدمات دیجیتال مارکتینگ مباحث اصلی این حوزه توسط استاد مطرح کشوری جناب آقای بهزاد عباسی تدریس می گردد برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید https://evnd.co/KYiL1
pixel