درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره-جلسه8

288
درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره -جلسه 8-دکتر حامد شهبازی-دانشگاه اصفهان-منطق
حامد 29 دنبال کننده
pixel