باشگاه والیبال میکاسا - استان بوشهر شهرستان دشتستان

313

تمرینات باشگاه میکاسا با دستگاه های یادگیری اسپک - حلقه پاسوری - سبد توپ - تقویت اسپک - جعبه پرش - توپ مدیسن بال و نردبان چابکی ..... همگی برند والیبست

www.volleybest.com 26 دنبال کننده
pixel