تحولی جدید در ابزار امداد و نجات Hi-Lift-سنگین کار صنعت

441

ابزار منحصر به فرد و قدرتمند دستی مخصوص امداد و نجات برای بلند کردن، کشیدن و باز کردن با طراحی مخصوص جایگزین مناسب ابزار هیدرولیک و یا برقی مزایا: 1- کاربرد ساده بدون نیاز به مهارت و تخصص 2- بدون خرابی و استهلاک 3- سرعت عمل بالا بدون نیاز به مولد نیرو هیدرولیک و یا برق وسوخت