پویانمایی یادگار , داستان بیمارستانی پر از مجروح

74

بیمارستان پر از مجروح بود. حال یکی شون خیلی بد بود ... رگ هاش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت.... دکتر اشاره کرد که چادرمو در بیارم راحت تر بتونم مجروح رو جا به جا کنم... مجروح به من نگاه کرد؛ کمی ازش فاصله گرفتم تا چادرمو از سرم در آرم.... احساس کردم که چادرم به جایی گیر کرده. دیدم چادرم در مشت اون مجروحه. انگار می خواست چیزی بمن بگه.... سرمو نزدیک لباش بردم. به سختی و بریده بریده گفت: ... منبع مصاحبه : گفتگوی سیده فاطمه موسوی با خبرگزاری دانشجو »» توضیحات »» https://bonyana.com/3691

بنیانا 348 دنبال کننده
pixel