واکنش جناب خان به عنکبوت بیوه ای که شوهرش را می خوردپ1

922

تا کنون حدود سه هزار نوع عنکبوت شناخته شده است و دانشمندان نیز معتقدند هزاران نوع دیگر نیز وجود دارد که هنوز ناشناخته اند. اما یکی از این سه هزار نوع عنکبوت شناخته شده که ممکن است کمتر با آن مواجه شده باشیم،عنکبوت بسیار خطرناکی است به نام "بیوه سیاه" و نامگذاری این موجود به این اسم جالب هم دلیل جالبی دارد! کلمه سیاه در اسمش که به خاطر رنگ سیاه آن است و از ظاهرش هم پیداست، اما بیوه بودنش به این خاطر است که شوهرش توسط خودش کشته و خورده می شود! یعنی خودش،خودش را بیوه می کند.

pixel