لحظه انفجار بمب در کازینوی هتل هاروی

3,002

https://soundcloud.com/channelb-820168097/842an89qxwr7 سال ۱۹۸۰ یک قمارباز ورشکسته برای پس گرفتن پول هاش نقشه ی عجیبی کشید. یک بمب فوق العاده پیچیده ساخت که قابل خنثی کردن نبود و فقط خودش می دونست چه طوری می شه جابه جاش کرد. بمب رو دزدکی در کازینویی که سال ها پاتوقش بود کار گذاشت. نصف برنامه طبق نقشه پیش رفت نصف دیگرش نه. این ماجرا رو در دو قسمت از پادکست کانال بی بشنوین