مراسم روز جهانی معلولین

363
بزرگداشت 12 آذر روز جهانی معلولین در بهزیستی خراسان رضوی
pixel