ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پیشنهادهای معاون سابق وزیر نیرو برای بهبود اقتصاد ایران

1,850
علیرضا دائمی، معاون سابق وزیر نیرو، ضمن تشریح بخشی از چالش های اقتصاد، راهکارهایی برای رهایی از این چالش ها و بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد می دهد.
خبرگزاری تسنیم 9.1 هزار دنبال کننده
pixel