خبرنگار آمریکایی در خنده و صحبت با جوانان ایرانی

275
❣️ لحظه زندگی ❣️ 254 دنبال‌ کننده
275 بازدید
اشتراک گذاری

من یک گروه از جوانان را متوجه شدم و یکی از مترجمان ما را برای کمک به یک گفت و گو کمک کردیم. اگر چه ما بیشتر از آنچه که دیگر گفته بود را درک نمی کردیم، همه ما از طریق خنده به یکدیگر متصل بودیم. این برش طولانی از یک کلیپ کوتاه است که من از انتهای پیام خود را از همکاری گرفته ام. بعدا بعضی از بینندگان ایرانی من در مورد آنچه گفته شد، بهتر ترجمه می شود.

pixel