صادرات به روسیه-صادرات میوه سبزیجات وموادغذایی به روسیه

704

صادرات به روسیه-صادرات میوه سبزیجات وموادغذایی به روسیه بازاریابی و فروش محصولات كشاورزی -مواد غذایی و خشكبار در روسیه ترخیص و نرخ گمركی محصولات در روسیه ارائۀ مشاوره جهت صادرات مستقیم و اطلاع رسانی مستمر مجهز به انبار و سردخانه در فودسیتی مسکو. کمک به صادرات کلیه محصولات از صفر تا صد. خدمات تجاری مسکو روسیه 79855517170+ 79168869392+ http://t.me/russiamarketz www.russiamarket.ir

راشاماركت
راشاماركت 1 دنبال کننده