تردید برای ساخت مترو تهران

1,166
از ابتدای انقلاب تردیدهایی برای ساخت مترو تهران مطرح می کردند؛ اما آیت الله هاشمی بر اجرای آن اصرار کرد/ در اوائل مجلس دوم، اجرای مترو تهران تصویب شد
pixel