..کلیپ شاد...

4,587

بخند بزار همه بدونن توی نبرد پیروز شدی... بخند و با لبخندت نشون بده دشمن خونی غم هستی

۳ هفته پیش
# شاد
ترتیب نمایش
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
خوب اجی...من برم...تا بعد :)
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
خوبه...کخم نیاری یه وقت ها اجی...می فهمی؟...
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
هر چی تو بگی اجی...راز زیاد خاصی هم نیست...می گی بگم...می گم...اووههه...نبینم کم بیاری اجی!...
فراموش شدم مگه نه؟...همه ویدیو های اخرم....
فراموش شدم مگه نه؟...همه ویدیو های اخرم.... نه بابا..من خودم وقت سر خاروندن ندارم..خخهخ
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
از داش علیرضا چه خبر؟...بگم راز من با مهدی چیه یا نه نگم اجی؟...
فراموش شدم مگه نه؟...همه ویدیو های اخرم....
فراموش شدم مگه نه؟...همه ویدیو های اخرم.... خوب اگه مهدی نمیخواد نگو :-) خوبه../ والا اونقدر سرش شلوغه کم اوردم من..خخخخخ
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
قربون تو :)...چه خبر؟...خوبی اجی؟...
یه کسی

یه کسی

3 هفته پیش
چرا؟...:( :( :(...
German Soldier 2

German Soldier 2

3 هفته پیش
من برم_هر چی راجب من گفت دروغه_تا بعد
نمایش بیشتر دیدگاه ها