شعرخوانی ابتهاج در کنسرت بال در بال

5,846

ویدیویی که در این بخش مشاهده می کنید، بخشی از کنسرت بال در بال با حضور «محمدرضا لطفی»، «محمد قوی حلم» و «هوشنگ ابتهاج» است که در سال ۱۳۸۸ در کلن آلمان برگزار شده است. Chakaame.com

چکامه
چکامه 559 دنبال کننده