هایلات: چلسی ۰ - ۰ اورتون

82
چلسی در برابر اورتون متوقف شد تا فاصله اش را با صدر جدول بیشتر کرده و از رقبایش عقب بماند.
pixel