مهارت های ارائه حرفه ای دانشجویی

2,204

در این ویدیو کوتاه آقای محمدپیام بهرام پور، در رابطه با مهارت های ارائه کنفرانس دانشجویی صحبت می کند. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.