دریل مگنت با ترجمه توضیحات فارسی #9-02166701007

107

دریل مگنت 4 سرعته (MD120)قدرت : 1800 واتولتاژ : 240 – 220 ولتوزن : 27 کیلوگرمدور آزاد ودرگیر در دقیقه :(سرعت 1):115/70 (سرعت 2):210/120(سرعت 3):240/140 (سرعت 4):410/240حداکثر قطر و عمق سوراخکاری با گردبر : 120x120 میلیمترحداکثر قطر و عمق سوراخکاریبا مته مورس دار : 32x150حداکثر قطر و عمقسوراخکاریبا مته سه نظام : 16x110 میلیمترحداکثر قطر و عمق قلاویزکاری :25/4x40 میلیمترچسبندگی مگنت :32000 نیوتون