برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم "جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند"

296
در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
pixel