معرفی کانال «دورنما»

44
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این مصاحبه به سؤالاتی دربارۀ کانال «دورنما» ـ که هدف از ایجاد آن معرفی رهیافتهای جدید در حوزۀ اسلام‌پژوهی است ـ و چند و چون برنامه‌های آن پاسخ می‌دهد.
pixel