تیزر اردو نیشابور دبیرستان سلام صدر ، سال تحصیلی 97-96

623

برگزاری اردو تفریحی-زیارتی نیشابور و مشهد مقدس ، بعد از یک جهاد علمی پر تلاش و برگزاری آزمون جامع 1 ، برای تمامی دانش آموزان دبیرستان سلام صدر ، آذرماه 1396 ؛