صوت کمتر شنیده شده از نخستین پیام بی سیم به قرارگاه فتح

243
243 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سالروز حماسه فتح خرمشهر مبارک صوت کمتر شنیده شده از نخستین پیام بی سیم به قرارگاه فتح، هنگام ورود رزمندگان به خرمشهر

pixel