تفسير (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم)

2,835
از نور قرآن 23 دنبال‌ کننده
تفسير بخشی از آیه 12 سوره مبارکه حدید (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم)
از نور قرآن 23 دنبال کننده
pixel