دستگاه همبرزن تمام اتوماتیک

262
دستگاه همبرزن تمام اتوماتیک با قالب 18 سانت- تجهیزات آشپزخانه صنعتی اصفهان تک ماشین- مدیریت : محققیان- تلفن تماس : 03133865537
pixel