هفتمین همایش سالانه انجمن اندودنتیست های ایران (مشهد)

31
این همایش در تاریخ 15 الی 17 آبان ماه 98 در هتل پارس مشهد با موضوع درمان های پیچیده اندودانتکیس و مشاوره های بین رشته ای برگزار می شود. با تشکر از هلدینگ 32 نگین و مهندس دهقان عزیز بابت زحمات شون.
pixel