قهرمانی فشفشه - دور 2 از هفته 19 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

213
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال‌ کننده
اسب فشفشه با چابکسواری امیر مختومی و مالکیت حامد و محمد سینا موحد توانست در دور 2 هفته 19 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های پرداد و سوکراتیس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel