کشیدن دندان در ارتودنسی چه زمانی قابل قبوله؟

716

کشیدن دندان در ارتودنسی گاهی پتیه درمان هست! در واقع بعضی مواقع بدون کشیدن دندان نمیشه به نتیجه مطلوب رسید و یا باید رمان و هزینه زیادی صرف اصرار به نکشیدن کرد و عوارض زیادی متحمل شد! در این فیلم نمونه ای از درمان مناسب همراه با کشیدن دندان در ارتودنسی ببینید! نمونه های بیشتر: DrGogani.com مشاوره: ۰۹۱۰۱۸۲۰۹۳۶

pixel