پیاده روی در فضا - ریاضی سوم تساوی کسرها - صفحه 52

691
در این میکروفیلم ما دو نمونه تساوی کسرها برای مشاهده و تامل دانش آموز طراحی کردیم و سپس در انتها از او سوالی برای ورود به مرحله بعد پرسیده ایم.
eTama 799 دنبال کننده
pixel