لحظاتی بعد از سقوط رایش سوم

18,234
تصاویری اندوهناک از سقوط آلمان نازی و تخریب خانه ها و اماکن عمومیِ متعلق به مردم بی گناه و تجاوز و قتل غیر نظامی های ساکن در شهرهای آلمان به دست متفقین ، به خصوص توسط سربازان سرخ شوروی.

ابرام

2 سال پیش
روحشان شاد
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel