جنگل خواری امام جمعه گلستان و فاجعه سیل استان گلستان و مازندران

250

بارندگی استان گلستان و مسدودشدن راه های روستایی قطعی آب و برق و گاز آیت الله نورمفیدی و پسرانش مقصران حادثه سیل گلستان نامه نمایندگان ولی فقیه در شمال در مخالفت با طرح تنفس جنگل آقازاده ها از جنگل خواری هم نگذشتند

آرشیو TV
آرشیو TV 16 دنبال کننده