هندسه هشتم-(پایه دوم-دوره دوم متوسطه)

1,931

در این فیلم مباحث هندسه سال هشتم توضیح داده شده است. تمرین های کتاب درسی محور اصلی مباحث توضیح داده شده است. مباحثی از جمله استدلال، همنهشتی، زوایای مرکزی و محاطی و ... برای دانلود سایر فیلم های ریاضی می توانید به سایت فیلم های ریاضی به نشانی زیر مراجعه فرمائید: hesaban.jimdo.com

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 998 دنبال کننده