ایلان ماسک از برنامه ی بلندپروازانه ی خود برای فتح مریخ

733

ایلان ماسک مدیر عامل و بنیان گذار اسپیس ایکس در جریان کنفرانس اش در مکزیک از برنامه های بلندپروازانه ای نه تنها برای استعمار مریخ، بلکه استعمار ..... ادامه :http://vtdanesh.ir/?p=11168