حضور استارتاپ بهزی و نینیکس در برنامه تلویزیونی شب آفتابی

170
بهار مازندرانی از استارتاپ بهزی امیر شکوهی نیا از استارتاپ نینیکس کارشناس برنامه امیر حسین صادقی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای دیجیتال
روبیکا 31 دنبال کننده
pixel