کاردینال دونقطه هندی: Cheilodipterus novemstriatus

857

ماهی کاردینال دونقطه هندی (Cheilodipterus novemstriatus)، از دهان‌لانه‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی بیشتر در نواحی کم‌عمق حضور دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Cheilodipterus-novemstriatus.html

pixel