آموزش مشروح نرم افزار بازرگانی / فروشگاهی چرتکه

2,074

این بار مجددا نرم افزار فروشگاهی چرتکه با نگاهی دقیق تر به نرم افزار و حسابداری ، بطور مشروح و کامل ، توسط جناب آقای مهندس مقدم ، تشریح میگردد